admin October 24, 2021 1 Comment

Care sunt actele necesare pentru vânzarea imobilului?

 • acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul);
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc.);
 • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile;
 • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
 • în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.);
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

1 Comment

 1. badin
  January 28, 2023

  Salut, prietene! As dori sa spun ca aceasta postare este minunata, frumos scrisa si vine cu aproximativ toate informatiile importante. As dori sa caut postari suplimentare ca acesta.

Leave a Comment