Întrebări despre vânzare

Dacă aveți și alte întrebări suntem nerăbdători să vă răspundem

Perioada de desfășurare a contractului nu este una fixa, se stabilește împreună cu proprietarul și diferă de la o proprietate la alta. Un apartament se vinde de regulă mai repede ca o casă, dar acesta este un lucru vag. În viziunea noastră fiecare proprietate este unică și nu se poate generaliza. Ca idee, perioada de semnare a contractului e stabilită astfel încat tranzacția să fie realizabilă și confortabilă pentru ambele părți.

Costurile implicate în vânzarea proprietății dumneavoastră constau în:
1.Întăbularea actului de proprietate.
2.Planul cadastral al imobilului (schița proprietății).
3.Certificatul de performanță energetică
Certificatul de preformanță Energetică pentru imobil (CPE) este o cerință legală și obligatorie la vânzarea imobilului. Consilierii REVIS vă pot redirecționa către un Auditor Energetic care vă poate realiza acest certificat. Eliberarea acestui certificat se poate face in 3 zile lucratoare.
4.Taxele legale pentru impozitarea proprietății.
La semnarea Contractului de Vânzare-Cumpărare în forma autentică la notariat, trebuie sa achitați impozitul pentru transferarea dreptului de proprietate. Pe langă impozitul anual și plata altor datorii față de primărie, dacă valoarea proprietății depășește 450.000 RON vezi urmatoarea întrebare.
5. Onorariul agentului imobiliar
Onorariul agenției este plătibil odată ce agentul imobiliar vă vinde proprietatea, iar actele de vânzare-cumparare au fost semnate în forma autentică la notariat. Onorariul pereceput este un procent din prețul de vânzare al proprietății. 

În cazul în care vindeți locuința cu un preț mai mic de 450.000 RON, atunci nu trebuie să mai plătești impozit, potrivit celor mai recente modificări ale Codului Fiscal.

Dacă suma depășește 450.000 RON, atunci impozitul se calculează prin aplicarea cotei unice de 3% asupra venitului impozabil. Astfel, dacă vinzi un apartament sau o casă cu un preț de 500.000 RON, atunci impozitul va fi de 3% din 50.000 RON, deci 1.500 RON.

Dacă locuința are mai mulți coproprietari, atunci impozitul se calculează luând în considerare valoarea care depășește suma de 450.000 RON, dar raportată la cota deținută de fiecare dintre proprietari. Dacă vorbim despre doi soți, de exemplu, fiecare dintre aceștia trebuie să plătească jumătate din impozit.

În cazul în care cumpărătorul este o persoană din familie, modalitatea de calcul rămâne neschimbată. Același lucru se întâmplă și în cazul cetățenilor străini care vând o proprietate în România.

De menționat este și faptul că, în prezent, cota unică de 3% este valabilă pentru toate tranzacțiile imobiliare, indiferent de anul dobândirii locuințelor.

Persoanele juridice nu datorează Statului impozit pe veniturile obținute din transferul proprietăților imobiliare.

– Extras de carte funciară;
– Certificat fiscal;
– Adeverința de la asociația de locatari (în cazul în care este vorba de un apartament);
– Contractul de vânzare cumpărare în original;
– Documentația cadastrală;
– Acte de identitate ale proprietarilor
– Certificat de performanță energetică

Data de eliberare a proprietății va fi menționată în Contractul de vânzare-cumpărare și se va stabili de comun acord cu viitorul proprietar. În multe cazuri această perioadă de tranziție este negociată odată cu prețul proprietății, de cele mai multe ori vânzătorul este dispus să cedeze poziție față de preț în schimbul unei perioade de timp până își găsește o altă proprietate. Cert este că nu trebuie să vă sperie ideea ”ce mă fac, unde merg dacă vând repede” noi găsim soluții pentru toate situațiile.

Întrebări despre închirierea unei proprietăți

Chiriașul ideal este stabilit în funcție de proprietate.

Dorim să vă dăm un exemplu:

 • dacă proprietatea dvs. vine împreună cu condiții superioare de locuire și facilități în zonă, chiriașii ideali sunt cei familiști. 
 • dacă  proprietatea are o condiție medie de confort, ne adresăm chiriașilor nefamiliști, elevi/studenți, aceștia fiind cu pretenții mai scăzute.
În acest exemplu am vrut să atingem o parte din ceea ce presupune precalificarea chiriașului, împreună cu noi, veți avea parte de cea mai bună clasare pentru proprietatea dvs. nu doar financiar ci și din punct de vedere al liniștii și siguranței.

Dorim să vă înșiruim câteva din avantajele colaborării cu noi:

 1. Pentru a câștiga timp;
 2. Pentru siguranța tranzacției dvs;
 3. Pentru clienți de calitate, aceștia trec printr-un proces complex de preselecție și calificare;
 4. Pentru stabilirea prețului corect;
 5. Pentru că nu aveți absolut nimic de pierdut, nu percepem avans și suntem plătiți la succes.

Actele necesare pentru închirierea unui imobil sunt:

 1. Extras de carte funciară de informare actualizat;
 2. Copii după buletinul locatorului și al locatarului;
 3. Certificat energetic;
 4. Contract de închiriere;

În cazul în care chiriașul este persoană juridică trebuie să perzentați și:
Copie după statutul firmei;Copie după certificatul de înmatriculare;Codul fiscal;
Ștampilă;Acceptul asociației de locatari pentru înființarea în imobil ca sediu de firmă/punct de lucru;

Pentru înregistrarea contractului de închiriere la Administrația Financiară aveți nevoie de:

 1. Contractul de închiriere în 3 exemplare;
 2. Actele de proprietate ale locatorului și locatarului;
 3. Formularul tip pentru Declarația 200 (pentru impozitul pe venit) în 2 exemplare;
 4. Timbru fiscal.

Costurile de închiriere ce țin de dvs. în calitate de locator:

 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de performanță energetică;
 2. Onorariul colaborării cu REVIS;
 3. Impozitul anual pe veniturile obținute din închirierea de bunuri imobile.